Đặt hàng

Chi tiết đơn hàng

Xóa Ảnh Sản phẩm Số lượng Thành tiền
x Máy tập dương vật tự động Penis Pump Máy tập Dương vật tự động Penis Pump mới 2017 – tap15 
1,700,000 

Tạm tính

1,700,000 

Tổng

1,700,000 

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Xác nhận đặt hàng

  • Trả tiền mặt khi giao hàng